Säätiön toimielimet

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön hallintoa hoitavat ja päättämisvaltaa käyttävät yhtiön henkilöstön valitsemat hallitus, valtuuskunta ja apurahalautakunta.

VALTUUSKUNTA vahvistaa mm. säätiön talousarvion ja valitsee valtuuskunnan varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenet sekä apurahalautakunnan henkilöstöjäsenet. Valtuuskunnan puheenjohtajan nimittää UPM-Kymmene Oyj:n hallitus.

Säätiölain mukaan säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa säätiön HALLITUS, jossa valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi on viisi jäsentä. Asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii säätiön asiamies.

APURAHALAUTAKUNTA käsittelee apurahahakemukset ja tekee hallitukselle ehdotuksen apurahojen myöntämisestä. Apurahalautakunta hoitaa myös hallituksen sille osoittamat muut tehtävät. Apurahalautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä, joista valtuuskunta valitsee kuusi, säätiön hallitus kaksi sekä UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan johtaja kaksi jäsentä.