Säätiön toimielimet

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön päätäntävaltaa käyttävät hallitus ja hallintoneuvosto. Apuraha-asioiden valmistelua varten hallituksen apuna toimii apurahalautakunta.

HALLINTONEUVOSTO vahvistaa mm. säätiön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee hallintoneuvoston varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenet sekä apurahalautakunnan henkilöstöjäsenet. Hallintoneuvoston puheenjohtajan nimittää UPM-Kymmene Oyj:n hallitus tai sen valtuuttama henkilö tai toimielin.

Säätiölain mukaan säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa säätiön HALLITUS, jossa hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi on viisi jäsentä. Asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii säätiön asiamies.

Apurahalautakunta käsittelee apurahahakemukset ja tekee hallitukselle ehdotuksen apurahojen myöntämisestä. Apurahalautakunta hoitaa myös hallituksen sille osoittamat muut tehtävät. Apurahalautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä, joista hallintoneuvosto valitsee kuusi, säätiön hallitus kaksi sekä UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan johtaja kaksi jäsentä.