Säädekirja

Kymin Osakeyhtiön satavuotisen toiminnan johdosta yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättänyt lahjana henkilökunnalle perustaa 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön', jonka tarkoituksena on edistää Kymin Osakeyhtiön palveluksessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä heidän perheenjäsentensä ammattiin liittyvää, vapaa-aikana suoritettavaa opintotoimintaa tai muuta sivistyksellistä ja aatteellista harrastustoimintaa, kehittää yhtiön eläkelaitosten tai yhtiön omakohtaisella eläkkeellä olevien vapaa-ajan yksilöllistä harrastus- ja virkistystoimintaa sekä tukea niiden paikkakuntien yhdistyksien, seurojen ja kerhojen toimintaa, joilla toimii yhtiön teollisuuslaitos tai muu vastaava yhtiön yksikkö, sen mukaan kuin jäljempänä tähän säädekirjaan liittyvissä yhtiön hallituksen hyväksymissä säännöissä lähemmin määrätään, sekä lahjoittaa säätiön peruspääomaksi kaksimiljoonaaviisisataatuhatta markkaa.

Kuusankoskella, 9. päivänä kesäkuuta 1972

 

                     H a l l i t u s

 

                    Mika Tiivola

Tor-Erik Lassenius              K. E. Ekholm

Johan Eric Dahlström          C. E. Olin

Aatos Erkko                       Esko Rekola

                    Kurt Swanljung