Myönnetyt apurahat 2020

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on tammikuussa saapuneiden apurahahakemusten perusteella myöntänyt apurahoja 1.018 hakijalle yhteensä 1.194.750 euroa. Lisäksi säätiön hallitus on myöntänyt erityisapurahoja vuoden aikana 562.650 euroa useisiin eri kohteisiin. Kouvolan kouluille myönnettiin keväällä 280 stipendiä hyvin menestyneille oppilaille ja opiskelijoille yhteismäärältään 28.000 euroa.

Säätiö on myöntänyt kuluvan vuoden aikana yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa apurahoina.

Onnittelemme kaikkia apurahansaajia!

Lataa tästä: