Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö perustettiin vuonna 1972 Kymin Osakeyhtiön täyttäessä 100 vuotta. Osana juhlavuoden tapahtumia yhtiö lahjoitti 2,5 miljoonaa markkaa säätiön peruspääomaksi. Säätiön varat on pääosin sijoitettu UPM-Kymmene Oyj:n sekä muiden suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Osinkotuottoja jaetaan apurahoina säädekirjan ja sääntöjen mukaisesti. Tähän mennessä apurahoja on myönnetty yli 33.000 kappaletta, reaaliarvoltaan yli 32 miljoonaa euroa.

Säätiön hallintoa hoitavat ja päättämisvaltaa käyttävät UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Kuusankoskella olevan henkilöstön valitsemat hallitus, hallintoneuvosto ja apurahalautakunta.

Vuosittain apurahojen hakuaika on tammikuu. Tammikuussa 2019 apurahojen hakuoikeutta laajennettiin koskemaan koko UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön ammattiin liittyvää opintotoimintaa.