Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö perustettiin vuonna 1972 Kymin Osakeyhtiön täyttäessä 100 vuotta. Osana juhlavuoden tapahtumia yhtiö lahjoitti 2,5 miljoonaa markkaa säätiön peruspääomaksi.

Säädekirjan mukaan säätiön tarkoituksena on edistää yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä ammattiin liittyvää, vapaa-aikana suoritettavaa opintotoimintaa tai muuta sivistyksellistä harrastustoimintaa, kehittää yhtiön eläkeläisten harrastus- ja virkistystoimintaa sekä tukea tehdaspaikkakunnilla toimivia yhteisöjä ja seuroja.

Säätiön hallintoa hoitavat ja päättämisvaltaa käyttävät yhtiön henkilöstön valitsemat hallitus, valtuuskunta ja apurahalautakunta. Säätiöllä on erillinen sijoitustoimikunta.

Tähän mennessä on säätiön apurahoja myönnetty yli 27.000 kappaletta, reaaliarvoltaan yli 22 miljoonaa euroa. 

Apurahoja hakemaan oikeutettujen piiri on laajentunut käsittämään säädekirjassa mainitun lisäksi uusia henkilöstöryhmiä, yhdistyksiä sekä ryhmiä niin Kouvolassa kuin muuallakin Kymenlaaksossa. Lisäksi jaetaan erityisapurahoja sekä keväisin stipendejä Kymenlaaksossa opiskeleville nuorille.