Ohjeita yhteisöapurahojen hakemiseen

Ennen yhteisöjen apurahahakemuksen täyttämistä lukekaa

- Yleisiä ohjeita yhteisöapurahan hakemiseen

ja jokin seuraavista sen mukaan mihin apurahaa haette
- Yksityiskohtaisia ohjeita - apurahat opinto- ja taiteellisille ryhmille
- Yksityiskohtaisia ohjeita - apurahat rekisteröidyille yhdistyksille
- Yksityiskohtaisia ohjeita - apurahat ns. UPM 100 % ryhmille