Apurahojen hakeminen

APURAHOJEN HAKUOHJEET ovat seuraavat:
- yksityishenkilöt eli henkilökohtaiset apurahat
- yhteisöt eli yhteisöapurahat

Luethan apurahojen hakuohjeet huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä.
Apurahoja haetaan sähköisesti säätiön apurahojen hakuohjelmassa.

=> TÄSSÄ LINKKI APURAHOJEN HAKUOHJELMAAN

Apurahojen hakuohjelma aukeaa seuraavan kerran 1.1.2020.

Yhteystiedot apurahahakemuksessa tarvittavan virkatodistuksen, asukasluettelon tai ote väestötietojärjestelmästä tilaamista varten:

Virkatodistukset  (seurakuntaan kuuluvat)
Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri
osoite              Savonkatu 40, 45100 Kouvola
puhelin            040 195 2599  (klo 9-12)
                       040 765 4017  (klo 9-15)
sähköposti      keskusrekisteri.kouvola@evl.fi
virkatodistuksen tilaamista varten  LINKKI
Rekisteri avoinna ma-pe klo 9-15

Otteet väestötietojärjestelmästä (virkatodistukset, kotipaikkatodistukset, asukasluettelot)
Kaakkois-Suomen maistraatti, Kouvolan yksikkö
osoite            Vuorikatu 1, 45100 Kouvola   (Oikeus- ja poliisitalo)
puhelin          029 553 6135, 029 553 6131
sähköposti     info.kaakkois-suomi@maistraatti.fi
Puhelintilaukset ma-pe klo 9-12
Maistraatti avoinna ma-pe klo 9-16.15

HUOM.  Tilaattehan oikeanlaisen todistuksen!
- Perheenjäsenenä apurahaa hakeva osoittaa virkatodistuksella tai väestötietojärjestelmäotteella suhteensa palveluksessa olevaan/olleeseen henkilöön. Eli todistukseen tarvitaan perheenjäsenten tietoja.
- Kouvolalainen tai Kymenlaaksolainen tarvitsee virkatodistuksen josta ilmenee kotikunta. Todistuksessa omat perustiedot.

Poikkeustapauksessa hakulomakkeita voi saada säätiön toimistosta, osoite Marskinkatu 1, 45700 Kuusankoski, sähköposti: saatio@kymin100.fi tai puh. 02041 52444.

Apurahojen hakuohjeet löytyvät myös alla tiedostoina.