Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat vuonna 2023

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on jakanut vuoden 2023 aikana yhteensä 2,5 miljoona euroa apurahoina. Tammikuussa 2023 saapuneiden apurahahakemusten perusteella säätiö myönsi apurahoja 964 hakijalle yhteensä 1.356.300 euroa. Kouvolan kouluille myönnettiin keväällä 290 stipendiä hyvin menestyneille oppilaille ja opiskelijoille yhteismäärältään 30.000 euroa. Lisäksi säätiön hallitus on myöntänyt vuoden aikana kuusitoista erityisapurahaa yhteisarvoltaan 1.049.900 euroa.

Onnittelemme kaikkia apurahan ja stipendin saajia!