Apurahat

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Seuraavan kerran apurahoja voi hakea 1.1.-31.1.2021.

Säätiö myöntää henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja.

Apurahojen hakeminen kohdassa on hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan.

HUOM: Vuoden 2020 apurahapäätökset viivästyvät. Päätökset lähetetään  hakijoille aikaisintaan kesäkuun loppuun mennessä tai viimeistään elokuun aikana, tämän hetkisen tiedon mukaan.

 

Tilitys
Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä. Apurahat tilitetään heti kun apuraha on käytetty. Kuitenkin viimeistään
- keväällä 2019 myönnetyt apurahat 30.6.2020 mennessä
- vuonna 2020 myönnettävät apurahat 30.7.2021 mennessä.

Tilitykseen tulee liittää selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista sekä todistus saavutetusta opintotavoitteesta. Yhdistyksiltä käyvät oikeaksi todistetut kopiot.

Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty.
Jos aikoo tammikuussa 2021 hakea uutta apurahaa, tulee edellinen apuraha olla tilitetty joulukuun 2020 loppuun mennessä.

Mikäli tilityksen teossa ilmenee ongelmia, tulee heti ottaa yhteyttä säätiön sihteeriin puh. 02041 52444.