Apurahat

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Apurahat ovat haettavissa 1.1.-31.1.2021 välisenä aikana.

Säätiö myöntää henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja.

Apurahojen hakeminen kohdassa on hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan.

 

Tilitys
Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä. Apurahat tilitetään heti kun apuraha on käytetty. Kuitenkin viimeistään
- keväällä 2020 myönnetyt apurahat 31.7.2021 mennessä
- vuonna 2021 myönnettävät apurahat 30.6.2022 mennessä.

Tilitykseen tulee liittää selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista sekä todistus saavutetusta opintotavoitteesta. Yhdistyksiltä käyvät laskukopiot.

Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty.
Jos aikoo tammikuussa 2021 hakea uutta apurahaa, tulee edellinen apuraha olla tilitetty joulukuun 2020 loppuun mennessä.

Mikäli tilityksen teossa ilmenee ongelmia, tulee heti ottaa yhteyttä säätiön sihteeriin puh. 02041 52444.