Apurahat

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Seuraavan kerran apurahoja voi hakea 1.1.-31.1.2022 klo 16.00.

HUOMIO: Apurahahakemukset tulee olla toimitettu paperisena säätiön toimistolle 31.1.2022 klo 16.00 mennessä.

Säätiö myöntää henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja.

Apurahojen hakeminen kohdassa on hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan.

 

Tilitys
Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä. Apurahat tilitetään heti kun apuraha on käytetty. Kuitenkin viimeistään
- keväällä 2021 myönnetyt apurahat 31.7.2022 mennessä
- vuonna 2022 myönnettävät apurahat 31.7.2023 mennessä.

Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty.
Jos aikoo tammikuussa 2022 hakea uutta apurahaa, tulee edellinen apuraha olla tilitetty joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Tilitykseen
- täytetään Tilityslomake - selvitetään miten apuraha on käytetty ja mitkä ovat kustannukset
- liitetään alkuperäiset laskut ja maksukuitit, ym. ja opinnoista kopio todistuksesta, yhdistyksiltä käyvät laskukopiot
- ryhmiltä myös osallistujalista

Mikäli tilityksen teossa ilmenee ongelmia, tulee heti ottaa yhteyttä säätiön sihteeriin puh. 02041 52444.