Tilityslomake

25.6.2020

Apurahojen tilityslomake
Apurahat tilitetään heti, kun apuraha on käytetty.

Kuitenkin viimeistään
- keväällä 2019 myönnetyt apurahat 30.6.2020 mennessä
- keväällä 2020 myönnettävät apurahat 30.7.2021 mennessä.

Jos haette tammikuun 2020 haussa uutta apurahaa, täytyy aikaisempi apuraha olla joulukuun loppuun 2019 mennessä tilitetty.

Tässä on LINKKI tilityslomakkeelle. Lataa lomake, täytä ja tulosta.
Lomake on myös Apurahat kohdassa

 

Tilitykseen tulee liittää selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista sekä todistus saavutetusta opintotavoitteesta. Yhdistyksiltä käyvät laskukopiot.

Mikäli tilityksen teossa ilmenee ongelmia, tulee heti ottaa yhteyttä säätiön sihteeriin puh. 02041 52444.