Säätiöiltä tukea diakoniatyöhön

5.5.2020

75.000 euroa säätiöiltä diakoniatyön kautta jaettavaksi

Seurakuntien diakoniatyössä autetaan mm. lapsiperheitä, yksinhuoltajia, työikäisiä, pitkäaikais-työttömiä, yksinäisiä sekä köyhiä eläkeläisiä. Autetaan niitä mihin muu apu ei yllä. Tällä hetkellä maailmalla etenevä koronapandemian aiheuttaa työttömyyttä, lomautuksia ja niiden seurauksena monenlaisia ongelmia. Koronapandemiasta johtuvat ongelmat tulevat näkyviin seurakunnissa lisääntyvänä avun tarpeena. Avunpyyntikyselyn saadessaan diakonit kartoittavat avun tarpeen ja apua annetaan monin tavoin.

Alueella toimivat säätiöt haluavat olla auttamisessa mukana paikallisesti ja ovat päättäneet poikkeuksellisesti tukea alueen asukkaita seurakuntien diakoniatyön kautta.

Säätiöt myöntävät yhteensä 75.000 euroa tukea seurakuntien diakoniatyön kautta eteenpäin jaettavaksi apua tarvitseville alueillaan. Jaalan kotiseutusäätiö tukee Jaalan alueen diakoniatyötä. Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö tukee Elimäen, Jaalan ja Valkealan alueiden diakoniatyötä. Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö tukee Kuusankosken alueen diakoniatyötä.

Jaalan kehittämissäätiö
Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Tiedotteesta lisätietoja antavat
- Jaalan kotiseutusäätiö, puheenjohtaja Pirjo Matikainen, puh. 050 377 6230
- JEV-säätiö, puheenjohtaja Risto Simola, puh. 0400 150 896
- Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, puheenjohtaja Pauli Hänninen, puh. 040 581 4720

 

Jaalan kotiseutusäätiö myöntää avustuksia eri tarkoituksiin. Säätiön tavoitteena on mm. tukea Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, perinteisten rakennusten ja museoaineiston säilyttämistä. Kotiseutusäätiö pyrkii myös ylläpitämään ja säilyttämään Jaalan eri alueiden ja kylien elinolosuhteita, jotta ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista. Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön (JEV-säätiö) tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja. Säätiön kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Apurahoja voidaan myöntää entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueiden asukkaille ja yhdistyksille.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tarkoituksena on edistää vapaa-ajalla tapahtuvaa ammattiin liittyvää opintotoimintaa sekä avustaa opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Säätiön kotipaikka on Kouvola. Apurahoja myönnetään UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa oleville ammatilliseen opintotoimintaan. Kotipaikkakunnalla Kouvolassa apurahoja myönnetään UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa oleville, niiden eläkeläisille sekä heidän perheenjäsenilleen ja kotipaikkakunnalla toimiville yhteisöille opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaan. Lisäksi kotipaikkakunnalla myönnetään apurahoja yksityishenkilöille opintotoimintaan. Apurahoja myönnetään myös Kymenlaaksossa toimiville yksityishenkilöille ja yhteisöille tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan. Säätiö rahoittaa myös monenlaista muuta yleishyödyllistä toimintaa.