Haetaan asiamiestä

16.9.2019

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö hakee osa-aikaiseen työtehtävään Kouvolaan

ASIAMIESTÄ

Säätiön asiamies hoitaa hallituksen sihteerille kuuluvat tehtävät sekä valmistelee hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa esille tulevat asiat. Hänen tulee myös pitää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tietoisina säätiötä koskevista asioista sekä hoitaa muut hallituksen antamat tehtävät.

Haemme henkilöä, joka tuntee säätiön kotipaikkakunta Kouvolan ja Kymenlaakson maakunnan järjestöjen ja seurojen sekä koulutus- ja kulttuuriorganisaatioiden toimintaa. Hänen tulee tuntea myös sijoitustoiminnan perusteet ja UPM konsernin Suomen toimintoja.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön hallitukselle osoitetut lyhyet vapaamuotoiset hakemukset toimitettava viimeistään 4.10.2019 mennessä sähköpostilla saatio@kymin100.fi tai postitse Marskinkatu 1, 45700 Kuusankoski.

Lisätietoja tehtävästä antaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Pauli Hänninen saatio@kymin100.fi tai puh. 040 581 4720.

 

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö perustettiin vuonna 1972 Kymin Osakeyhtiön täyttäessä 100 vuotta. Osana juhlavuoden tapahtumia yhtiö lahjoitti 2,5 miljoonaa markkaa säätiön peruspääomaksi. Säätiön varat on pääosin sijoitettu UPM-Kymmene Oyj:n sekä muiden suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Osinkotuottoja jaetaan apurahoina säädekirjan ja sääntöjen mukaisesti. Tähän mennessä apurahoja on myönnetty yli 29.000 kappaletta, reaaliarvoltaan yli 25 miljoonaa euroa. Säätiön hallintoa hoitavat ja päättämisvaltaa käyttävät UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Kuusankoskella olevan henkilöstön valitsemat hallitus, hallintoneuvosto ja apurahalautakunta. Säätiön kotipaikka on Kouvola. www.kymin100.fi.