Apurahoja jaetaan yli 1,5 miljoonaa euroa

23.5.2019

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö jakaa toukokuussa ennätysmäärän yli 1,5 miljoonaa euroa apurahoja

Tammikuun 2019 haussa apurahahakemuksia tuli säätiölle yli 1.700. Apurahoja myönnettiin hakemusten perustella 1.118 hakijalle yhteensä 1.326.550 euroa. Lisäksi säätiön hallitus on myöntänyt erityisapurahoja alkuvuoden aikana 214.700 euroa useisiin eri kohteisiin. Kouvolan koulujen kevätjuhlissa tullaan jakamaan 274 stipendiä hyvin menestyneille oppilaille ja opiskelijoille yhteismäärältään 27.200 euroa.

Säätiön kotipaikkakunnalla Kouvolassa apurahoja myönnetään UPM:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa oleville, niiden eläkeläisille sekä heidän perheenjäsenilleen ja kotipaikkakunnalla toimiville yhteisöille opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaan. Säätiö rahoittaa myös monenlaista muuta yleishyödyllistä toimintaa.

Vuoden 2018 lopussa säätiön sääntöjä uudistettiin ja mm. säätiön tarkoitusta muutettiin.  Sääntömuutoksen myötä apurahoja myönnetään lisäksi tämän vuoden hausta alkaen myös mm. UPM:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa oleville henkilöille ammatilliseen opintotoimintaan.

Erityisapurahoista suurin yksittäinen apuraha 55.000 euroa on myönnetty Kymijoen Taidepato ry:lle näyttelyiden ja tapahtumien toteuttamiseen vuosille 2019-2020. Lisäksi erityisapurahaa on myönnetty mm. Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry:lle Vuohijärvi Soi-hankkeeseen 20.000 euroa, Pohjois-Kymen musiikkiopistolle Pohjalaisia -oopperan toteutukseen 20.000 euroa, Kymijoen esittävän taiteen tuki ry:lle Aleksanteri II:n aikaan -kansanoopperan toisen kauden toteutukseen 15.000 euroa, Kaakon Kamarimusiikki ry:lle Kaakon Kamarimusiikin kehittämiseen 15.000 euroa sekä Kuusankosken Taideruukki ry:lle Taideruukin markkinointi- ja tapahtumakuluihin vuosille 2019-2020 14.800 euroa.

Vuoden 2019 apurahajuhlaa vietettiin Kuusankoskitalossa keskiviikkona 22.5.2019. Juhlassa esiintyivät apurahansaajista sekakuoro Kouvolan Laulu sekä Kouvolan Soittokunta. Lisäksi juhlassa oli nähtävillä apurahansaajien taidetta.

Luettelo kevään myönnetyistä apurahoista - > Apurahat 2019