Apurahat 2021 - UPM:n palveluksessa olevat

30.12.2020

UPM:n palveluksessa Suomessa oleville on haettavissa apurahaa ammatillisiin opintoihin.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön vuoden 2021 apurahat

Apurahat julistetaan haettaviksi 31. päivään tammikuuta 2021 mennessä.
Apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2021.

Opintoapurahoja myönnetään

UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa olevien henkilöiden ammattiin liittyvää, omalla ajallaan suoritettavaan opintotoimintaan, jonka tavoitteena on tutkinnon suorittaminen korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai ammattikoulussa taikka niihin verrattavassa oppilaitoksessa.

Apurahoja voidaan myöntää opintomaksuihin sekä opintoihin liittyviin materiaali-, matka- ja majoituskuluihin kotimassa (ei laitehankintoihin). Hakuohjeet ja sähköinen hakuohjelma löytyvät säätiön kotisivulta osoitteesta www.kymin100.fi.

Sähköisesti täytetty hakemus on hakijan tulostettava ja toimitettava myös allekirjoitettuna liitteineen osoitteella: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Marskinkatu 1, 45700 Kuusankoski.

Hakemiseen liittyvää opastusta saa säätiön kotisivulta tai säätiön sihteeriltä Tiina Laineelta, puh. 02041 52444, sähköposti: saatio@kymin100.fi. Säätiön toimisto on auki arkipäivisin klo 10.00-11.30 ja 12.30-15.00.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön hallitus