Apurahat 2020

25.6.2020

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖN JAKAA APURAHOINA YLI 1,5 MILJOONAA EUROA

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahojen käsittelyssä. Normaalisti tammikuun apurahojenhaun päätökset tehdään huhtikuussa, mutta tänä vuonna päätökset päästiin tekemään koronaepidemian rajoitusten purkujen myötä vasta kesäkuun alussa. Säätiölle saapui tammikuussa 1.565 apurahahakemusta. Saapuneista hakemuksista prosentti peruttiin hakijoiden toimesta jo ennen käsittelyä koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Tammikuussa saapuneiden apurahahakemusten perusteella apurahoja myönnettiin 1.018 hakijalle yhteensä 1.194.750 euroa. Lisäksi säätiön hallitus on myöntänyt erityisapurahoja alkuvuoden aikana 311.650 euroa useisiin eri kohteisiin. Kouvolan kouluille myönnettiin keväällä 280 stipendiä hyvin menestyneille oppilaille ja opiskelijoille yhteismäärältään 28.000 euroa. Säätiö on myöntänyt kuluvan vuoden aikana yhteensä jo yli 1,5 miljoonaa euroa apurahoina.

Apurahoista on myönnetty 39 % UPM:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa oleville, näiden eläkeläisille tai heidän perheenjäsenilleen, 16 % kouvolalaisille opintotoimintaan, 32 % kouvolalaisille yhteisöille sekä 13 % Kymenlaakson maakunnan alueelle tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan.

Erityisapurahoista suurin yksittäinen apuraha 48.000 euroa on myönnetty Kettumäen kansanpuisto ry:lle ILO-Ilmastonmuutos-luonnon monimuotoisuus-oppimisympäristöt hankkeeseen vuosille 2020-2021. Lisäksi erityisapurahaa on myönnetty mm. Kuusankosken seurakunnan diakoniatyöhön 40.000 euroa Kuusankosken alueelle, Työväen Näyttämöiden Liitto ry:lle Kuulas – Lasten Teatteritapahtuman toteuttamiseen 33.500 euroa, Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry:lle 30.000 euroa Vuohijärvi Soi -hankkeeseen sekä Kuusankosken Teatterille Teatterin toimintaan 24.000 euroa.

Säätiö myöntää apurahoja sääntöjensä mukaisesti. Ensisijaisesti säätiön tarkoituksena on edistää UPM:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa Suomessa olevien ammatillisia tutkintoon johtavia opintoja sekä avustaa säätiön kotipaikkakunnalla palveluksessa olevien, eläkeläisten sekä heidän perheenjäsentensä opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Säätiö tukee myös kotipaikkakunnalla toimivia seuroja, kerhoja ja muita yhteisöjä. Lisäksi säätiö tukee tiedettä, taidetta ja kulttuuria Kymenlaakson maakunnan alueella sekä tukee tiedettä Etelä-Karjalan maakunnan alueella ja edistää kouvolalaisten henkilöiden opintotoimintaa. Säätiö rahoittaa myös monenlaista muuta yleishyödyllistä toimintaa.

Luettelo apurahansaajista: APURAHAT 2020

Apurahapäätökset on lähetetty kaikille hakijoille.

Lisätiedot:

Lisätietoja apurahatoiminnasta ja myönnetyistä apurahoista antaa säätiön sihteeri tai asiamies
- sihteeri Tiina Laine, puh. 02041 52444
- asiamies Reino Grönlund, puh. 040 502 5185