Apurahahoja jaettiin yli 1,2 miljoonaa euroa

25.5.2018

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ JAKAA TOUKOKUUSSA APURAHOJA YLI 1,2 MILJOONAA EUROA

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on jakanut vuosien kuluessa lähes 30.000 apurahaa, jotka ovat reaaliarvoltaan yli 25 miljoonaa euroa.

Apurahahakemuksia säätiölle tuli tammikuussa 2018 lähes 1.800. Apurahoja myönnettiin hakemusten perustella 1.059 hakijalle yhteensä 1.060.250 euroa. Lisäksi säätiön hallitus on myöntänyt erityisapurahoja alkuvuoden aikana jo 180.000 euroa useisiin kohteisiin.

Apurahoista on myönnetty opintotoimintaan 484.300 euroa, taiteelliseen toimintaan 219.750 euroa, harrastustoimintaan 340.300 euroa sekä yhteiskunnalliseen toimintaan 195.900 euroa. Yhteensä toukokuussa maksetaan apurahoja 1.240.250 euroa.

Erityisapurahoista suurin yksittäinen apuraha on myönnetty Kouvolan kaupungin Kymintehtaan koululle Kymintehtaan koulun Koulupolku-projektiin 30.500 euroa. Lisäksi apurahaa on myönnetty mm. Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry:lle Vuohijärvi Soi -hankkeeseen 20.000 euroa, Kymijoen esittävän taiteen tuki ry:lle Aleksanteri II:n aikaan sijoittuvan kansanoopperan toteutukseen 18.000 euroa sekä Tutkimusryhmälle Kymenlaakson taudin eli Meretojan taudin tutkimukseen 15.000 euroa.

Lisäksi koulujen kevätjuhlissa jaetaan stipendejä hyvin menestyneille oppilaille ja opiskelijoille Kouvolan kouluissa sekä useissa muissa Kymenlaakson oppilaitoksissa. Jaossa on Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön myöntämiä stipendejä 279, jotka ovat yhteismäärältään 25.140 euroa.

Vuoden 2018 apurahajuhlaa vietettiin Kuusankoskitalossa keskiviikkona 23.5.2018.

 

Luettelo apurahansaajista: Apurahat 2018.