MERKITTÄVÄ YLEISHYÖDYLLINEN TUKIJA

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tarkoituksena on edistää vapaa-ajalla tapahtuvaa ammattiin liittyvää opintotoimintaa sekä avustaa opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Säätiön kotipaikka on Kouvola.

Apurahoja myönnetään sääntöjen mukaisesti. Säätiön uudet säännöt ovat tulleet voimaan marraskuussa 2018. Apurahoja myönnetään uusien sääntöjen mukaisesti vuoden 2019 alusta lähtien.

Apurahoja myönnetään UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa oleville ammatilliseen opintotoimintaan.

Kotipaikkakunnalla Kouvolassa apurahoja myönnetään UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa oleville, niiden eläkeläisille sekä heidän perheenjäsenilleen ja kotipaikkakunnalla toimiville yhteisöille opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaan.

Lisäksi kotipaikkakunnalla myönnetään apurahoja yksityishenkilöille opintotoimintaan.

Apurahoja myönnetään myös Kymenlaaksossa toimiville yksityishenkilöille ja yhteisöille tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan.

Säätiö rahoittaa myös monenlaista muuta yleishyödyllistä toimintaa.

AJANKOHTAISTA

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö hake

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö tarjoaa UPM:

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö jaka

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahajuhl

Apurahojen tilityslomake