Merkittävä yleishyödyllinen tukija

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tarkoituksena on edistää vapaa-ajalla tapahtuvaa ammattiin liittyvää opintotoimintaa sekä avustaa opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Säätiön kotipaikka on Kouvola.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan, tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Vuoden 2025 apurahat ovat haettavissa 1.1.-31.1.2025 välisenä aikana.

Apurahoja myönnetään mm.
Opinto- ja kurssimaksuihin, oppikirjoihin, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen, äänitteiden tekemiseen, kirjojen painatuksiin, opinto- ja virkistysmatkoihin, kädentaitoihin, urheilu- ja musiikkiharrastuksiin,
tutkimukseen.

Kenelle apurahoja myönnetään

  • UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa oleville ammatilliseen opintotoimintaan
  • Kotipaikkakunnalla Kouvolassa UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa oleville, niiden eläkeläisille sekä heidän perheenjäsenilleen ja kotipaikkakunnalla toimiville yhteisöille opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaan
  • Kotipaikkakunnalla Kouvolassa yksityishenkilöille opintotoimintaan
  • Kymenlaaksossa ja Iitissä toimiville yksityishenkilöille ja yhteisöille tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan

Säätiö rahoittaa myös monenlaista muuta yleishyödyllistä toimintaa.

Apurahojen hakuohjelma

Linkki apurahojen hakuohjelmaan aukeaa seuraavan kerran 1.1.2025.

 

Apurahanhakijalle

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Seuraavan kerran apurahoja voi hakea tammikuussa 2025.

Erityisapurahan saajatahoja 2023

Apurahansaajalle

Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä. Apurahat tilitetään heti kun apuraha on käytetty. Kuitenkin viimeistään
- keväällä 2023 myönnetyt apurahat 31.7.2024 mennessä
- vuonna 2024 myönnettävät apurahat 31.7.2025 mennessä