Apurahat

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Vuoden 2018 apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2018.

1.1.-31.1.2018 voi apurahoja hakea jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana tapahtuvaan toimintaan (ajalle 2018 ja 2017). Myönnetyt apurahat julkaistaan vuosittain toukokuun lopussa.

Säätiö myöntää henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja.

Hakeminen kohdassa on hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan.

 

Tilitys
Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä. Apurahat tilitetään heti kun apuraha on käytetty. Kuitenkin viimeistään
- keväällä 2017 myönnetyt apurahat 30.6.2018 mennessä
- keväällä 2018 myönnettävät apurahat 30.6.2019 mennessä.

Tilitykseen tulee liittää selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista sekä todistus saavutetusta opintotavoitteesta. Yhdistyksiltä käyvät oikeaksi todistetut kopiot.

Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty. Jos aikoo tammikuussa 2018 hakea uutta apurahaa, tulee edellinen apuraha olla tilitetty joulukuun 2017 loppuun mennessä.

Mikäli tilityksen teossa ilmenee ongelmia, tulee heti ottaa yhteyttä säätiön sihteeriin puh. 02041 52444.

Lataa tästä: