MERKITTÄVÄ YLEISHYÖDYLLINEN TUKIJA

Säätiön päätoiminta-alue on tukea vapaa-aikana tapahtuvaa, ammattiin liittyvää sekä muuta opiskelua. Apurahaa voi saada myös kulttuuritoimintaan sekä eräissä tapauksissa harrastus- tai virkistystoimintaan.

Perinteisesti tukea ovat voineet saada UPM-Kymmeneläiset ja heistä koostuvat yhteisöt, perheenjäsenet ja eläkeläiset Kouvolassa ja Kotkassa.

Lisäksi kaikki nykyiset kouvolalaiset voivat hakea apurahaa opintotoimintaan. 

Apurahoja myönnetään myös Kymenlaaksossa toimiville yhdistyksille ja ryhmille sekä Kymenlaaksossa asuville tutkijoille.

Säätiö rahoittaa myös monenlaista muuta yleishyödyllisiä toimintaa.

 

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

AJANKOHTAISTA

Keväällä 2014 myönnetyt apurahat tilitetään het

Ilmoitus apurahoista 2015

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahajuhl