MERKITTÄVÄ YLEISHYÖDYLLINEN TUKIJA

Säätiön päätoiminta-alue on tukea vapaa-aikana tapahtuvaa, ammattiin liittyvää sekä muuta opiskelua. Apurahaa voi saada myös kulttuuritoimintaan sekä eräissä tapauksissa harrastus- tai virkistystoimintaan.

Perinteisesti tukea ovat voineet saada UPM-Kymmeneläiset ja heistä koostuvat yhteisöt, perheenjäsenet ja eläkeläiset Kouvolassa ja Kotkassa.

Lisäksi kaikki nykyiset kouvolalaiset voivat hakea apurahaa opintotoimintaan. 

Apurahoja myönnetään myös Kymenlaaksossa toimiville yhdistyksille ja ryhmille sekä Kymenlaaksossa asuville tutkijoille.

Säätiö rahoittaa myös monenlaista muuta yleishyödyllisiä toimintaa.

 

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

AJANKOHTAISTA

Säätiömme on mukana Vuosisadan rakentajat -haas

SÄÄTIÖPÄIVÄ 1.10.2016

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahajuhl

Apurahat tilitetään heti, kun apuraha on käytet

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ JAKA